વધતી ગરમીના કારણે થઇ શકે છે કિડનીની આ ગંભીર બીમારી,આ લક્ષણ દેખાય તો ચેતી જજો.

વધતી ગરમીના કારણે થઇ શકે છે કિડનીની આ ગંભીર બીમારી,આ લક્ષણ દેખાય તો ચેતી જજો.
Image Source : FREEPIK   ઉત્તર ભારતમાં ગરમીના કારણે લોકોની હાલત ખરાબ છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે,આ ગરમી ...
Read more

આર્શીવચન – કવિ દાદ બાપુ ને મોરારી બાપુ ની શ્ર્ન્ધાંજલિ પ્રોગ્રામ , morari bapu quotes

Moraribapu on Kavi Dad
Morari bapu મોરારીબાપુ જયારે જયારે પણ મોકો મળે ત્યારે દાદ બાપુ ને યાદ કરતા રહેતા હોય છે. તારીખ ૩૦/૦૩/2023 ના ...
Read more

Day 4 લાઇવ/લોકડાયરો ઓસમાણ મીર , અલ્પા પટેલ તેમજ બીજા કલાકારો – (Ramkatha by Moraribapu) (૨૫.૦૪.૨૩)

lokdayro day 4 ramkatha by moraribapu
Day 4 લાઇવ/લોકડાયરો ઓસમાણ મીર , અલ્પા પટેલ તેમજ બીજા કલાકારો – રામકથા નખત્રાણા (૨૫.૦૪.૨૩)    
Read more
12 Next